Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe – najistotniejsze kwestie

Słup żelbetowy, to nic innego jak podpora konstrukcyjna poprawiająca wytrzymałość ścian nośnych. Są one stosowane do zwiększenia stabilizacji i wzmocnienia konstrukcji obiektu.
Prefabrykowane słupy żelbetowe to ważny materiał budowlany, bez którego nie udało by się uzyskać wymaganej wytrzymałości w wielu budowlach, a także tempa w samym procesie budowniczym.

Czym są słupy żelbetowe?


Jest to rodzaj prefabrykowanego materiału budowlanego, który ma za zadanie przenieść ciężar z wyższej kondygnacji na niższą. Najczęściej mają one kształt prostokąta tak w swojej podstawie, jak i ścianach. Słupy żelbetowe mogą ważyć nawet 30 ton. Jak sama nazwa wskazuje, są one wytworzone z żelbetu (żelazobetonu), czyli betonu w którym znajduje się jakiś rodzaj zbrojenia wspomagający beton.

Zastosowanie słupów żelbetowych


Ten typ słupów stosuje się podczas budowy wielokondygnacyjnych budynków lub budynków z wysokimi ścianami jak magazyny, czy hale produkcyjne i sportowe. Mają one za zadanie podtrzymać konstrukcję tam, gdzie z różnych względów nie można lub nie chce stawiać się ścian nośnych.

Po co stosować słupy żelbetowe


Słupy żelbetowe to komponent, który przede wszystkim oszczędza czas. Można zamówić go wcześniej i nie wykonywać na miejscu, dzięki czemu praca robotników skupia się na realizacji projektu. Te, często są uzależnione od pogody, więc większa liczba rodzajów i samych produktów, których nie trzeba wykonywać na budowie, powoduje bardziej efektywne wykorzystanie okienek pogodowych. Oznacza to również możliwość wskazania innych zadań pracownikom i postęp w zmianie organizacji pracy całego zespołu.

Zalety słupów żelbetowych


Zaletą słupów żelbetowych jest nie tylko wcześniej wymieniona kwestia oszczędności czasu, ale też zwiększenie możliwości architektonicznych podczas projektowania budynku. Słupy te, mogą zastępować ściany nośne i służyć tam, gdzie ich umieszczanie zmieniałoby charakter tworzonej budowli wbrew pierwotnym zamysłom. Dla przykładu: jeśli chcemy postawić budowlę z częściowo otwartym parterem, to jedna ze stron budynku nie może mieć tam ustawionych ścian, które są z innych stron. W takim przypadku to właśnie słupy żelbetowe mogą je zastąpić.
Podsumowując: słupy żelbetowe pomagają już na poziomie tworzenia artystycznej wizji budynku, następnie wzmacniają jego stabilizację i bezpieczeństwo jego konstrukcji, a to że można je zakupić przed rozpoczęciem prac, daje nam zwiększenie efektywności czasu prowadzenia budowy (i tym samym obniżenia kosztów pracy).