O firmie

Producent wyrobów z betonu

Firma powstała w latach 70. XX w. i przez lata wiodła prym w lokalnej produkcji prefabrykatów betonowych. W wyniku transformacji ustrojowej zakład przeszedł w ręce pracowników i funkcjonował dalej jako Spółdzielnia. Dziś, gdy firma trafiła w ręce prywatnych inwestorów, odradza się na nowo już jako SD Żelbet Sp. z o.o.

Jako przedsiębiorstwo z całkowicie polskim kapitałem stawiamy przede wszystkim na rozwój i modernizację technologii produkcji, dostosowując ją do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku budownictwa. Wprowadzenie Zakładowej Kontroli Produkcji umożliwiło nam certyfikowanie produkowanych przez nas prefabrykatów oraz betonu towarowego, dzięki czemu produkty opuszczające nasz zakład spełniają najwyższe standardy wyznaczone przez Unię Europejską.

Jako firma z wieloletnimi tradycjami stawiamy na doświadczenie naszych pracowników, jednocześnie cały czas modernizujemy zakład i technologię produkcji, poszukując nowych rozwiązań w dziedzinie budownictwa.


Głównie zajmujemy się produkcją prefabrykatów betonowych używanych w budownictwie przemysłowym czyli:

Stopy fundamentowe wykonywane zgodnie z dostarczonym projektem
Podwaliny do stóp fundamentowych zgodnie z dostarczonym projektem
Słupy żelbetowe konstrukcyjne do 12m  Doki przeładunkowe
Belki nadprożowe o różnych rozpiętościach
Bloki drzwiowe
Bloki ścienne
płyty stropowe kanałowe
mury oporowe prefabrykowane
płyty żerańskie